การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน

ของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2566

คลิกที่นี่

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ประจำปี 2564

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

(สำหรับระดับ ป.ตรี และ ป.โท)

คลิกที่นี่