การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน

ของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

เฉพาะผู้สอบผ่าน ภาค ข. ของ กรมการแพทย์แผนไทยฯ
สำนักงาน ก.ค.ศ. และ สป.สาธารณสุข

คลิกที่นี่

การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน

ของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

เฉพาะผู้สอบผ่าน ภาค ข. ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คลิกที่นี่