การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน

ของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2567

คลิกที่นี่

การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน

ของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3

เฉพาะผู้สอบผ่าน ภาค ข. กรมประมง กรมสรรพากร

สป.มหาดไทย สป.ยุติธรรม สนง.คกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ

คลิกที่นี่