การสอบภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่าน

ของ ส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2566

(เฉพาะผู้สอบผ่าน ภาค ข. ของกรมประชาสัมพันธ์)

คลิกที่นี่